Bilsem Hazırlık Kitapları

Bilsem Sınavları Hazırlık Kitapları

Bilim sanat merkezi sınavlarına hazırlık kitaplarını kırtasiye kulübünden temin edebilirsiniz. bu sayfamızda bilim sanat merkezi bilsem sınavları hakkında bilgileri paylaşmak istiyoruz.

Bilsem Ne demektir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

ÜSTÜN YETENEKLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLABİLİRSİNİZ!

Her insan hayata birçok yetenekle donatılarak başlar. Bu yetenekler ülkemizde zamanla ve tesadüflerle keşfedilir. Bilsemler üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Anneler ve babalar çocuklarınızın yeteneklerini keşfetme serüveninde onların en büyük yol göstericilerisiniz. Unutmayın! Her çocuk özeldir. Çocuğunuzun faydalı ve mutlu bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyın.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKİR?

Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır. Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem’lerde bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEMLERDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

Zeki Çocuk 3. Sınıf BİLSEM Soruları Nasıl Çözülür (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 2%
25.00 TL
24.59 TL Kazancınız: 0.41 TL
Editör 2 Sınıf BİLSEM Hazırlık Konu Kitabı (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
20.00 TL
17.89 TL Kazancınız: 2.11 TL
Editör 3. Sınıf BİLSEM Tamamı Çözümlü 5 Deneme (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
20.00 TL
17.89 TL Kazancınız: 2.11 TL
Adeda 13 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Adeda 9 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti DGS Neuro Via 3 Kitap Kutulu
Kazancınız 41%
140.00 TL
82.73 TL Kazancınız: 57.27 TL
Ücretsiz Kargo
Adeda 7 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti DGS 3 Kitap Kutulu
Kazancınız 41%
140.00 TL
82.73 TL Kazancınız: 57.27 TL
Ücretsiz Kargo
Zeki Çocuk 1. Sınıf BİLSEM Soruları Nasıl Çözülür (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 2%
25.00 TL
24.59 TL Kazancınız: 0.41 TL
Editör 1. Sınıf BİLSEM Tamamı Çözümlü 5 Deneme (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
20.00 TL
17.89 TL Kazancınız: 2.11 TL
Zeki Çocuk 1. Sınıf Bilsem Hazırlık Seti (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
65.00 TL
57.67 TL Kazancınız: 7.33 TL
Ücretsiz Kargo
Kırmızı Beyaz 3. Sınıf Akıl Ve Zeka Oyunları (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 28%
19.00 TL
13.59 TL Kazancınız: 5.41 TL
Kırmızı Beyaz 1. Sınıf Akıl Ve Zeka Oyunları (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 28%
17.00 TL
12.16 TL Kazancınız: 4.84 TL
Adeda 5 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Örnek Akademi 3. Sınıf BİLSEM Hazırlık Kitabı (2018-2019 Yeni Ürün)
Kazancınız 2%
30.00 TL
29.51 TL Kazancınız: 0.49 TL
Editör 3. Sınıf BİLSEM Hazırlık Konu Kitabı (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
20.00 TL
17.89 TL Kazancınız: 2.11 TL
Zeki Çocuk 2. Sınıf BİLSEM Soruları Nasıl Çözülür (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 2%
25.00 TL
24.59 TL Kazancınız: 0.41 TL
Kırmızı Beyaz 2. Sınıf Akıl Ve Zeka Oyunları (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 28%
19.00 TL
13.59 TL Kazancınız: 5.41 TL
Örnek Akademi 1. Sınıf BİLSEM Hazırlık Kitabı (2018-2019 Yeni Ürün)
Kazancınız 2%
30.00 TL
29.51 TL Kazancınız: 0.49 TL
Data BİLSEM 1. Sınıf Tamamı Çözümlü 5 Deneme Sınavı (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
17.50 TL
15.65 TL Kazancınız: 1.85 TL
Kırmızı Beyaz 4. Sınıf Akıl Ve Zeka Oyunları (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 28%
19.00 TL
13.59 TL Kazancınız: 5.41 TL
Zeki Çocuk 3. Sınıf Bilsem Hazırlık Seti (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
65.00 TL
57.67 TL Kazancınız: 7.33 TL
Ücretsiz Kargo
Örnek Akademi 2. Sınıf BİLSEM Hazırlık Kitabı (2018-2019 Yeni Ürün)
Kazancınız 2%
30.00 TL
29.51 TL Kazancınız: 0.49 TL
Editör 1. Sınıf BİLSEM Hazırlık Konu Kitabı (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
17.50 TL
15.65 TL Kazancınız: 1.85 TL
Data BİLSEM 2. Sınıf Tamamı Çözümlü 5 Deneme Sınavı (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
17.50 TL
15.65 TL Kazancınız: 1.85 TL
3. Sınıf Bilsem Tabletim Hayat Okul Yayınları
Kazancınız 15%
37.88 TL
32.19 TL Kazancınız: 5.69 TL
Editör 3. Sınıf BİLSEM Tamamı Çözümlü Soru Bankası (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
25.00 TL
22.36 TL Kazancınız: 2.64 TL
Editör 1. Sınıf BİLSEM Tamamı Çözümlü Çözümlü Soru Bankası (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
20.00 TL
17.89 TL Kazancınız: 2.11 TL
Adeda 4 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Data BİLSEM 2. Sınıf Tamamı Çözümlü Soru Bankası (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
25.00 TL
22.36 TL Kazancınız: 2.64 TL
Adeda 14 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
1. Sınıf Bilsem Tabletim Hayat Okul Yayınları
Kazancınız 15%
37.88 TL
32.19 TL Kazancınız: 5.69 TL
Adeda 10 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Adeda 7 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Adeda 11 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Adeda 3 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Adeda 8 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Adeda 12 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
2. Sınıf Bilsem Tabletim Hayat Okul Yayınları
Kazancınız 15%
37.88 TL
32.19 TL Kazancınız: 5.69 TL
Adeda 6 Yaş Dikkat Güçlendirme Seti Testi Tek Kitap
Kazancınız 29%
4.00 TL
2.86 TL Kazancınız: 1.14 TL
Data BİLSEM Şekil Yeteneği Tüm Sınıf Düzeyleri İçin (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
15.00 TL
13.41 TL Kazancınız: 1.59 TL
Kazancınız 15%
32.80 TL
27.88 TL Kazancınız: 4.92 TL
Kazancınız 11%
10.00 TL
8.94 TL Kazancınız: 1.06 TL
İsa Güleç Çocuklarda Okumayı ve Dikkati Geliştirme (İsa Güleç)
Kazancınız 15%
52.44 TL
44.57 TL Kazancınız: 7.87 TL
Kazancınız 15%
32.80 TL
27.88 TL Kazancınız: 4.92 TL
Kazancınız 15%
9.47 TL
8.05 TL Kazancınız: 1.42 TL
Editör Editör BİLSEM Şekil Yeteneği Tüm Sınıflar İçin (2019-2020 Yeni Ürün)
Kazancınız 11%
15.00 TL
13.41 TL Kazancınız: 1.59 TL
Kazancınız 11%
10.00 TL
8.94 TL Kazancınız: 1.06 TL
Kazancınız 15%
32.80 TL
27.88 TL Kazancınız: 4.92 TL
Kazancınız 15%
32.80 TL
27.88 TL Kazancınız: 4.92 TL
Ürün Filtreleri
Fiyat Aralığı

TL  –  TL

  • 2TL
  • 83TL
Marka
    Diğer (3)